Pazartesi, Ekim 15, 2018

KENTSEL DÖNÜŞÜMLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

WhatsApp destek hattımızdan bize sıkça sorulan sorulardan biri; “Veraset ve intikal vergisi istisnası nasıl uygulanıyor?“

Örneğin, babanız ölmüşse veya yapı yenilenmeden hibe edildiyse, %30’u vergiden muaf olur. Bu da yasanın avantajlarından biridir.

Kentsel dönüşümle binamıza fazladan kat veya imar alabilir miyiz?

Hayır. Binanızı bağlı olduğunuz belediyenin imar kurallarına göre yaptırmanız gerekir.

Ekibimde olacak mimara ne kadar ücret ödemem gerekir?

Mimarlar Odası’nın her yıl yayımladığı en düşük bedel tarifesine bakarak hesap edebilirsiniz.

Yenilenen binayı satan ve alan kişiler tapuda harç ödemeyecek mi?

Hayır. 6306 Sayılı kanun kapsamında yenilenen binaların alım satım işlemlerinde harç alınmayacaktır. 6306 sayılı kanunun getirdiği en önemli avantajlardan biri budur.

Ruhsatsız, metruk ve tamamlanmamış binaların 6306 sayılı kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün müdür?

Binaların ruhsatlı olması zorunlu değildir, fakat her ruhsatsız binanın bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün değildir. Metruk durumdaki ve tamamlanmamış yapıların durumu da Uygulama Yönetmeliği  Madde 7-(1)’de açıklanmıştır. Buna göre ” yapı bütünlüğü bozulmuş olan yapılar riskli yapı tespitine konu edilemez”.

Kiracılara konut yardımı yapılacak mı?

Maliklere konut ve işyeri verildikten sonra fazladan konut ve işyeri kalması halinde kiracı ve sınırlı ayni hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet edenler ile işyeri işletenlere verilebilir. Fakat buna oldukça az rastlanmaktadır. Kira yardımıyla ilgili daha detaylı bilgiye, bağlı bulunduğunuz belediyenin ilgili müdürlüğünden ulaşabilirsiniz. (Kadıköy Belediyesi içerisinde bu birim Kira Yardımı Bürosu’dur.)

10 haneli apartmanda kat malikiyim, binamıza riskli yapı tespiti yaptırmak istiyorum, bunun masrafları kime ait olacak?

Riskli yapı tespitini kat malikleri veya kanuni temsilcileri yaptırabilir. Eğer riskli yapı tespitini siz yaptırıyorsanız masraflar size ait olacaktır. Riskli yapı tespiti için bireysel olarak başvurmadan önce, tüm kat malikleri anlaştıktan sonra başvuru sürecinin yönetici tarafından başlatılması daha doğru olur. Bu sayede hem binanızın yenileme sürecini kısaltmış hem de riskli yapı başvurusu için yapılacak masrafı arsa payları oranında paylaşmış olursunuz.

Riskli olarak tespit edilen bina yıkıldıktan sonra adres bilgileri raporunda eski adres silinmektedir, ikamet şartı nasıl tespit edilecektir?

Yıkım sonrası ise adres silinmiş olduğundan, orada yaşadığınızı kanıtlamak için faturayla resmi kurumlara başvuru yapmanız gereklidir.